www.dbpj.net > 《陋室铭》古诗

《陋室铭》古诗

山不在高,有仙则名(1).水不在深,有龙则灵(2).斯是(3)陋室,惟( 编辑本段作品主题、立意以及主题思想 从主题看,《陋室铭》通过对居室 交往人物生

山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青. 谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.南阳诸葛庐,西蜀子云亭.孔子云:“何陋之有?”译文:山不在于高,有仙人(居住)就有名;水不一定要深,有龙(居住)就有灵气了.这是间简陋的房子,只是因为我(住屋的人)的品德高尚就不感到简陋罢了.苔痕碧绿,长到阶上,草色青葱,映入帘里.与我谈笑的都是博学的人,往来的没有不懂学问的人.可以弹奏素朴的古琴,阅读佛经.没有(嘈杂的)音乐扰乱双耳,没有官府公文劳累身心.(它好比)南阳诸葛亮的草庐,西蜀扬子云的玄亭.孔子说:有什么简陋的呢?

陋室铭 作者:刘禹锡 山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.南阳诸葛庐,西蜀子云亭.孔子云:“何陋之有?”

陋室铭 山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.南阳诸葛庐,西蜀子云亭.孔子云:“何陋之有?” 译文

《陋室铭》原文: 作者:刘禹锡 山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.南阳诸葛庐,西蜀子云亭.孔子云:何陋之有? 《陋室铭》的翻译 山不在于高,有了神仙就出名.水不在于深,有了龙就显得有了灵气.这是简陋的房子,只是我(住屋的人)品德好(就感觉不到简陋了).长到台阶上的苔痕颜色碧绿;草色青葱,映入帘中.到这里谈笑的都是知识渊博的大学者,交往的没有知识浅薄的人,可以弹奏不加装饰的古琴,阅读佛经.没有奏乐的声音扰乱双耳,没有官府的公文使身体劳累.南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子.孔子说:有什么简陋的呢?

原文 山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.南阳诸葛庐,西蜀子云亭.孔子云:何陋之有? 山不一定要高,有了仙人就成了名山;水不一定要深,有了龙就成为灵异的(水)了.这是简陋的屋子,只要我的品德好(就不感到屋子简陋了).苔藓碧绿,长到阶上,草色青葱,映入帘里.与我谈笑的都是学识渊博的大儒,往来的没有浅薄的庸人.可以弹奏不加装饰的古琴,阅读珍藏的佛经.没有嘈杂的音乐扰乱耳朵,没有官府的公文劳累我的身心.(它好比)南阳诸葛亮的草庐,西蜀扬子云的玄亭.孔子说:有什么简陋的呢?

《陋室铭》《lòu shì míng 》山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.shān bù zài gāo ,yǒu xiān zé míng .shuǐ bù zài shēn ,yǒu lóng zé líng.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.sī shì lòu shì ,wéi wú dé xīn .tái hén shàng jiē

《陋室铭》山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍

陶渊明《桃花源记》 晋太元中,武陵人,捕鱼为业,缘溪行,忘路之远近,忽逢桃花林.夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷.渔人甚异之.复前行,欲穷其林.林尽水源,便得一山.山有小口,彷佛若有光.便舍船,从口入. 初极狭,

《乌衣巷》《元和十年自朗州承召至京戏赠看花诸君子》、《重游玄都观绝句》《百 《堤上行》酒旗相望大堤头,堤下连樯堤上楼.日暮行人 陋室铭内景之刘禹锡立像争渡

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com