www.dbpj.net > 村居这个古诗怎么读

村居这个古诗怎么读

草长莺飞二月天,浮堤杨柳醉春烟,儿童放学归来早,忙趁东风放纸鸢

村居 (宋)张舜民 水绕陂田竹绕篱,榆钱落尽槿花稀. 夕阳牛背无人卧,带得寒鸦两两归. 村居 (清)高鼎 草长莺飞二月天, 拂堤杨柳醉春烟. 儿童散学归来早, 忙趁东风放纸鸢.

cūn jū 村居 gāo dǐng 高鼎 cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān ,fú dī yáng liǔ zuì chūn yān . 草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟.ér tóng sàn xué guī lái zǎo ,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān . 儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢.

村居 草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟.儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢.

村居【清】高鼎草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟.儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢.鸢: yuān纸鸢:泛指风筝,它是一种纸做的形状像老鹰的风筝.鸢:老鹰译文:农历二月,村子前后的青草已经渐渐发芽生长,黄莺飞来飞去.杨柳披着长长的绿枝条,随风摆动,好像在轻轻地抚摸着堤岸.在水泽和草木间蒸发的水汽,如同烟雾般凝集着.杨柳似乎都陶醉在这浓丽的景色中.村里的孩子们放了学急忙跑回家,趁着东风把风筝放上蓝天.

村居的古诗拼音 村居 cun ju(清 高鼎知gao ding) cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān 草长莺飞二道月天,fú dī yáng liǔ zuì chūn yān 拂堤杨柳醉春烟.ér tó内ng sàn xué guī lái zǎo 儿童散学归来早,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān 忙趁东风容放纸鸢.

村居 cun ju(清 高鼎gao ding) cao chang ying fei er yue tian草长莺飞二月天,fu di yang liu zui chun yan .拂堤杨柳醉春烟.er tong san xue gui lai zao ,儿童散学归来早,mang chen dong feng fang zhi yan.

cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān,草长莺飞二月天,fú dī yáng liǔ zuì chūn yān.拂堤杨柳醉春烟.ér tóng sàn xué guī lái zǎo,儿童散学归来早,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān.忙趁东风放纸鸢.译文:草木生长鸟儿飞舞的杨春二月时节,轻

清平乐村居古诗表现抒发无限喜爱之情的诗句是: 最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬. 希望帮到你!望采纳!谢谢!~

máo yán dī xiǎo , xī shàng qīng qīng cǎo . 茅檐低小,溪上青青草. zuì lǐ wú yīn xiāng mèi hǎo , bái fà shéi jiā wēng ǎo ? 醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪? dà ér chú dòu xī dōng , zhōng ér zhèng zhī jī lóng . 大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼. zuì xǐ xiǎo ér wú lài , xī tóu wò bāo lián péng . 最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬.

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com