www.dbpj.net > 龟裂的龟可以组什么词

龟裂的龟可以组什么词

龟瘃(皮肤受严寒而坼裂成疮.即冻疮);龟坼(龟裂);龟皱(粗糙开裂);龟手茧足(手龟裂,足生茧)

乌龟 龟鉴 龟缩 缩头乌龟 龟甲(龟的腹甲,可入药,古人又用以占卜,亦用作货币.亦称“龟板”)龟文(龟背所现的纹理);龟王(指龟类中的王者);龟龙(古人以龟、龙、麟、凤合称四灵);龟蛇(龟和蛇) 龟玉(龟甲和宝玉.古时并为

龟裂、 金龟、 龟板、 龟镜、 龟趺、 龟缩、 龟甲、 海龟、 龟鉴、 龟折、 龟组、 大龟、 龟蒙、 蛇龟、 龟步、 龟孙、 西龟、 龟、 龟纽、 龟骨、 龟鹄、 龟相、 穹龟、 龟契、 天龟、 龟、 龟灼、 龟列、 类龟、 龟鳞、 龟枚、 龟绳、 象龟、 龟将

乌龟,龟壳,龟速,龟缩,龟甲龟兔赛跑,龟毛兔角

海龟 乌龟 龟毛 龟甲 龟缩 龟板 龟毛 龟仙人 龟鳖丸 就这些,好像还有..

证龟成河目龟文白金龟龙毛放龟筮短龟长十朋之龟凿龟数凿龟数策老龟刳肠证龟成鳖copy瓦影龟鱼金龟换酒纵鹤放龟龟长于蛇龟厌不告无待知蓍龟鸡胸龟背蝉腹龟肠龟毛兔角龟玉毁椟龟年鹤寿龟冷支床龟鹤之年麟凤龟龙道援鳖失龟鹤算龟龄诟龟呼天龟龙片甲龟冷床龟鹤遐龄

用龟裂的龟组两个词.

龟能组什么词 :乌龟、龟裂、龟板、金龟、龟镜、龟趺、龟鉴、海龟、龟缩、龟甲、龟蒙、西龟、大龟、龟步、龟孙、龟折、龟、龟鳞、龟虎、龟鹄、龟、龟灼、象龟、天龟、龟绳、龟骨、龟封、龟契、龟组、涂龟、解龟、双龟、龟相、龟列、龟巢、龟瓦、龟鹤、龟枚、类龟、香龟龟台、元龟、龟袋、龟鼎、问龟、龟、龟判、龟将、龟年、旋龟、洛龟、龟峰、佩龟、错龟、衅龟、龟人、龟婆、公龟、龟卜、龟、兆龟、疟龟、玄龟、龟龙、龟儿、龟龄、河龟、龟符、龟山、龟虫、龟王、龟字、龟脑、龟纹、龟、龟潜、龟阴、龟马、龟精、龟脚

金龟换酒、麟凤龟龙、龟鹤遐寿、不龟手药、龟毛兔角、龟年鹤寿、蝉腹龟肠、龟玉毁椟、鸡胸龟背、龟龙片甲、鼎玉龟符、不待蓍龟、龟文鸟迹、悬龟系鱼、识龟成鳖、一龟一鹤、毛宝放龟、鹤算龟龄、凿龟数策、龟厌不告、援鳖失龟、证龟成鳖、龟冷支床、诟龟呼天、犀顶龟文、筮短龟长、支床有龟、缩头乌龟、老龟刳肠、龟甲屏风、白金龟龙、老鼠拉龟、老龟割肠、龟阴秋稼、河目龟文、万年火龟、苍龟探穴、龟冷、长眉魔龟、龟山神草、神龟托梦、鹤寿龟龄、暗月乌龟、盲龟值木、龟鹤之年、龟鹤齐龄、毛放龟、纵鹤放龟、凿龟数、证龟成、灵龟负书、龟长于蛇、治世龟鉴、刮毛龟背

龟 [jūn]〈动〉通“皲”.手足的皮肤冻裂视衍沃而龟坼,沉高田之未.王炎《喜雨赋》龟裂;龟手(手上皮肤冻裂);龟坼(手足皮肤冻裂);龟纹(冻裂而成的纹)

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com