www.dbpj.net > 含有器字的名言

含有器字的名言

器宇轩昂

玉不琢不成器: 熏莸异器: 熏莸不同器: 熏莸:香草和臭草.比喻好和坏不能共处.熏莸同器: 熏:香草;莸:臭草.香草与臭草收藏在同一容器内.比喻好人与坏人共处.亡国之器: 指象箸、玉杯之类的器皿,古代作为骄奢亡国的象征.

bù bèi wǎ qì 布被瓦器 . 152 bù chéng qì 不成器 《礼记学记》:“玉不琢. 70 jiàng xiàng zhī qì 将相之器 《后汉书贾复传》:“贾. 98 bīng tàn bù tóng qì 冰炭不同器 《韩非子显学》:“夫冰. 183 cáng qì dài shí 藏器待时 《周易

侍宴华光殿曲水奉敕为皇太子作诗谢登贤博望,献赋清漳.汉贰称敏,魏两垂芳.监抚有则,匕鬯无方.瞻言守器,永愧元良.咏唐史 卢怀慎韦骧言极公忠器业清,死犹勤恳荐时英.贤哉度己推姚相,不幸幡成伴食名.欹器防满,金人戒言.谁言玉局仙,元本是法器.故人早负干将器,谁言未展平生意.言公少年真法器

布被瓦器 不成器 冰炭不同器 藏器待时 大器晚成 斗筲之器 凡偶近器 工欲善其事,必先利其器 怀才抱器 怀材抱器 瑚琏之器 积厚成器 将相之器 量才器使 器二不匮 器满将覆 器满意得 器满则覆 器小易盈 器宇不凡 器宇轩昂 十八般兵器 随才器使 上根大器 投鼠忌器 亡国之器 瓦器蚌盘 小器易盈 薰莸不同器 熏莸不同器 薰莸同器 熏莸同器 玉不琢,不成器 一十八般兵器 掷鼠忌

沉鱼落雁 闭月羞花 风度翩翩 含情脉脉 彬彬有礼 彼岸花开 镜花水月,梦狸伊人 红袖添香 枫叶流丹 生如夏花 青城之恋 笑语嫣然 云淡风轻 天淡云闲 霞蔚云蒸 草长莺飞 轻歌曼舞 水流云散

【将相之器】[jiàng xiàng zhī qì]将:将帅;相:宰相;器:度量,才干.有担任将帅或宰相的度量和才能.【大器晚成】[dà qì wǎn chéng]大器:比喻大才能.喻指“越是大才能的人通常越晚成功”.也用做对长期不得志的人的安慰话.

含有春字的古诗词评分参考 阳春布德泽,万物生光辉汉乐府古辞《长歌行》 池塘生春草,园柳变鸣禽南朝宋谢灵运《登池上楼》 二月湖水清,家家春鸟鸣唐盂浩然《春中喜王九相寻》 春草如有情,山中尚含绿唐李白《金门答苏秀才》 芳树无人

遵守诺言就象保卫你的荣誉一样. (法)巴尔扎克 一言既出,驷马难追. 中国俗语 对人以诚信,人不欺我;对事以诚信,事无不成. (中)冯玉祥 信用既是无形的力量,也是无形的财富. (日)松下幸之助 良心是我们每个

大器晚成一般情况下,应该是这个,这个比较常用,如果不是,可以尝试搜索“含器字的四字成语”,再择其所需还有,这位同学你所问的问题不是很完善且意思难明(“猜一字带器四字的成语”实在是不知道这位同学猜的是一字还是一个成语

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com