www.dbpj.net > 琴开头的成语接龙大全

琴开头的成语接龙大全

琴开头的成语接龙 :琴棋书画 画蛇添足 足智多谋 谋事在人 人山人海 海纳百川琴断朱弦 - 弦外之音 - 貌合神离 - 离乡背井 - 琴心剑胆 - 胆战心惊琴心剑胆 胆战心惊 惊天动地 地动山摇 摇摇欲坠琴瑟和鸣 鸣冤叫屈 屈打成招 招灾惹祸 祸不单行 行云流水 水水火无情 情投意和 和风细雨琴瑟和谐、琴断朱弦、琴歌酒赋、琴瑟合鸣、琴心相挑、琴剑飘零、琴挑文君、琴瑟调和、琴瑟不调、琴瑟和好、琴瑟之好、琴心剑胆、琴棋书画、琴瑟失调

琴瑟和鸣.

琴棋书画画蛇添足足智多谋谋事在人人山人海海纳百川

琴棋书画 [qín qí shū huà] 生词本基本释义 详细释义 弹琴、弈棋、写字、绘画.常以表示个人的文化素养.出 处宋孙光宪《北梦琐言》卷五:“唐高测,彭州人.聪明博识,文翰纵横.至于天文历数,琴棋书画,长笛胡琴,率梁朝朱异之流.”

对牛弹琴 琴瑟和弦 弦外之音 音讯皆无 无与伦比 比比皆是 是非曲直 直言不讳 讳莫如深 深入浅出 出生入死 死得其所 所向披靡 靡靡之音 音容笑貌 貌合神离 离经叛道 道听途说 说长道短 短兵相接 接二连三 三亲六故 故弄玄虚 虚有其名 名副其实 实话实说 说一不二 二龙戏珠 珠联璧合 合舟共济 济济一堂 堂而皇之 之于我见 见利忘义 义无反顾 顾此失彼 彼弃我取 取之有道 道傍苦李 李代桃僵 僵鸟寒蝉 蝉不知雪

琴子子孙孙女女儿儿童童年年轻轻重重量量具具体体会会议议题题目目测测量量瓶瓶中中间

合二为一 一帆风顺 顺水推舟

琴歌酒赋 琴剑飘零 琴瑟不调 琴棋书画 琴瑟和好 琴瑟之好 琴挑文君 琴断朱弦 琴瑟失调 琴瑟调和

琴断朱弦琴歌酒赋琴剑飘零琴棋书画琴瑟不调琴瑟和好琴瑟失调琴瑟调和琴瑟之好琴挑文君琴心剑胆人琴俱逝人琴俱亡人琴两亡瑟弄琴调

琴断朱弦 琴剑飘零 琴瑟调和 琴瑟之好 琴心剑胆 琴歌酒赋 琴棋书画 琴瑟不调 琴瑟和好 琴瑟失调 琴挑文君

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com