www.dbpj.net > 与朱元思书拼音版原文

与朱元思书拼音版原文

风烟俱净feng yan ju jing ,天山共色tian shan gong se.从流飘荡cong liu piao dang ,任意东西ren yi dong xi .自富阳至桐庐zi fu yang zhi tong lu ,一百许里yi bai xu li ,奇山异水qi shan yi shui ,天下独绝tian xia du jue . 水皆缥碧shui jie piao

与朱元思书yu zhu yuan si shu 风烟俱净feng yan ju jing ,天山共色tian shan gong se.从流飘荡cong liu piao dang ,任意东西ren yi dong xi .自富阳至桐庐zi fu yang zhi tong lu ,一百许里yi bai xu li ,奇山异水qi shan yi shui ,天下独绝tian xia du

《与朱元思书》是南朝梁文学家吴均所著的一篇著名的山水小品.全文:与朱元思书(yǔ zhū yuán sī shū)风烟俱净,天山共色.从流飘荡,任意东西.自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝.fēng yān jù jìng,tiān shān gòng sè.cóng liú

【原文】:风烟俱净,天山共色.从流飘荡,任意东西.自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝. 水皆缥碧,千丈见底.游鱼细石,直视无碍.急湍甚箭,猛浪若奔.夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成

《与朱元思书》原文 水皆缥碧,千丈见底.游鱼细石,直视无碍.急湍甚箭,猛浪若奔.夹岸高山,皆生寒树.负势竞上,互相轩邈;争高直指,千百成峰.泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵.蝉则千转不穷,猿则百叫无绝.鸢飞戾天者,望峰息

是要我朗读吗风烟俱净,天山共色.从流飘荡,任意东西.自富阳至桐庐,一百许里,奇山异水,天下独绝.水皆缥碧,千丈见底.游鱼细石,直视无碍.急湍甚箭,猛浪若奔.夹岸高山,皆生寒树.负势竞上,互相轩邈;争高直指,千百成峰.泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵.蝉则千转不穷,猿则百叫无绝.鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反.横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日.

与朱元思书 作者:吴均 风烟俱净,天山共色.从流飘荡,任意东西.自富阳至桐庐,一百许里,奇山异水,天下独绝. 水皆缥碧,千丈见底.游鱼细石,直视无碍.急湍甚箭,猛浪若奔. 夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈;争高直指

(那空间的)烟雾都消散净尽,天空和远山呈现出相同的颜色.(我乘着船)随着江流飘流荡漾,任凭船儿东西漂泊.从富阳县到桐庐县(相距)一百里左右,奇山异水,是天下绝无仅有的. 江水清白色,(清澈得)千丈深也能见到水底.游

先生不知何许(1)人也,亦(2)不详(3)其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉 据说在那个时代,人民生活安乐,恬淡自足,社会风气淳厚朴实.编辑本段注音 嗜

自己上网查.

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com