www.dbpj.net > yA呀多音字组词

yA呀多音字组词

1、[ya] 唉呀、呀2、[yā] 啊呀、哎呀、咿呀、呀许、欢呀、天呀、呀、呀阖、呀咻、呀喘、呀、嘿呀、呕呀、呀 呀,字从口从牙,牙亦声,“牙”指人的上下前排齿,“口”指“出声”,“口”与“牙”联合起来表示“张嘴露牙,发出啊

ya]唉呀、2、[yā]啊呀、哎呀、咿呀、呀许、欢呀、天呀、呀、呀阖、呀咻、呀喘、呀、嘿呀、呕呀、呀呀,字从口从牙,牙亦声,“牙”指人的上下前排齿,“口”指“出声”,“口”与“牙”联合起来表示“张嘴露牙,发出啊声”,本义是张嘴露牙,发出“啊”声,用为叹词,表示惊异.读作yā时,是一个叹词,表示惊疑.也可作象声词,形容摩擦转动的声音.读作ya时,是一个助词.表示疑问、感叹、祈使等语气.

轧yàzhágá 轧花机 yàhuājī 轧钢 zhágāng 轧轧 gágá

一、呀多音字组词如下: 1、读yā时,组词如下: 呀然、呀豁、嗟呀、哈呀、惊呀 2、读ya时,组词如下: 唉呀、呀 二、释义: [yā] 1、表示惊异:~,下雪了!2、形容开门的摩擦声等:门~的一声开了.[ya] “啊”受前一字韵母 a,e,i,o,ü的影响而发生的变音:马跑得真快~!大家快去~!

[ juàn ] 机关里保存的文件:~宗|调~|查~.[ juǎn ]1.把东西弯转裹成圆筒形:把竹帘子~起来|~起袖子就干|烙饼~大葱.2.一种大的力量把东西撮起或裹住:风~着雨点劈面打来|汽车~起尘土,飞驰而过◇她~入了这场争论.3.裹成圆筒形的东西:铺盖

是多音字.基本字义:呀,汉语常用字(一级字),最早见于《说文》新附.本义指张口貌;引申指空旷貌,音读xiā.用来表嗟叹,读yā.用作句末语气助词,表示疑问、感叹、祈使等,读作轻声ya.繁体字:呀,部首:口,拼音:yā,ya 笔画:7,结构:左右结构,五行:土 首尾分解:口牙,部件分解:口牙 扩展资料 笔顺:组词解释:1、天呀[tiān yā]用作感叹语表示惊讶,有时重复使用.2、哦呀[ó yā]表示惊奇.3、嗟呀[jiē yā]惊叹;叹息.4、咪呀[mī yā]象声词.5、嗳呀[ài yā]叹词.表示惊讶.

媳妇 一种音 倾轧 轧钢 祠堂 一种因

一、读音[ yā ]组词:咿呀、天呀、哦呀、嗟呀、咪呀、嗳呀、妈呀、呀然、呕呀、呀呷、呀口、呀空、呀许、呀、呀咻、呀喘、笑呀、喘呀、咋呀、咤呀、呀豁、喊呀、呀、缺呀、呀吓、吒呀、呀赫、嘿呀、欢呀、呀张 二、读音[ ya ]组词:

牙牙学语

呀的多音字:鸦,压,丫,

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com